Svi odobreni sažetci predavanja i posteri bit će objavljeni u suplementu časopisa Libri Oncologici te moraju biti napisani na engleskom jeziku (osim postera koji mogu biti na engleskom ili hrvatskom jeziku) uz popis korištene literature.

Sukladno tome, molimo sve da prijave sažetaka naprave prema uputama u nastavku.

Molimo, pridržavajte se zadanih rokova za prijavu, jer svi sažetci moraju biti recenzirani prije pripreme za tisak.

Pozivamo vas, prijavite što veći broj postera, prije svega one kojima ćete prezentirati vlastite rezultate. Prikazi pojedinačnih slučajeva neće biti prihvaćeni.

Autori triju najbolje ocijenjenih postera prikazat će svoje radove u obliku 5-minutne usmene prezentacije tijekom poster sekcije, a povjerenstvo će autorima dodijeliti nagrade.

Napomena: slanje sažetaka ne podrazumijeva ujedno i prijavu za sudjelovanje.

Prijava sažetaka u standardnom obliku obavlja se online, preko online sustava

** moguća je prijava sažetaka bez rezervacije smještaja ili registracije na kongres, a mogućnost se posebno odnosi na pozvane predavače

Rokovi

Početak predaje sažetaka 15.01.2024.
Kraj predaje sažetaka 08.03.2024.
Obavijest o prihvaćenim sažetcima 20.03.2024.
Rok za predaju digitalnih postera 31.03.2024.
Obavijest o finalnom programu 04.04.2024.

 

Upute

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu:

• dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB. 

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png):

• e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
• molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
• veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
• dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
• e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera:

Predložak: e-poster_template

UPUTE ZA UPLOAD POSTERA →

PREDLOŽAK ZA PREZENTACIJU →