HLK bodovi

Hrvatska liječnička komora dodijelila je 17. HRVATSKOM ONKOLOŠKOM KONGRESU 16 bodova za aktivno sudjelovanje i 11 za pasivno.

Prijava Vaših podataka, u svrhu prijave za HLK bodove moguća je tijekom registracije.

Bodovi će se dodjeljivati sukladno potvrđenim i plaćenim kotizacijama, a na temelju finalnog obračuna do 60 dana nakon kongresa.