17. HRVATSKI
ONKOLOŠKI
KONGRES

2024. • Šibenik, Amadria Park

samo za zdravstvene radnike i predstavnike farmaceutskih kuća